My Teplice
o projektu
minulost
zavřít filtr
foto
video
ženy
muži
věk
1
99
datum vložení
09/2013
01/2014
centrum
Šanov
Šanov II
Trnovany
Bílá cesta
Nová ves
Valy
Prosetice
Řetenice
okolí
vynulovat
filtrovat
 o projektu 

           Projekt My Teplice je záznamem. Dokumentuje a archivuje
současnost, město, jeho obyvatele, ale i návštěvníky z okolí či ze
vzdálenějších destinací. Jeho ambicí je zachytit přítomno -
fotografií, videem, textem - a vzápětí ho zpřístupnit. Tyto svým
způsobem banální aktivity a snahy, ač se mohou někomu jevit jako
nezajímavé, na své důležitosti budou, jak předpokládáme, nabývat
teprve časem. Materiál bude zrát. Jednou v budoucnu tak snad
bude možné podívat se zpět. Konkrétní lidé, konkrétní jména a
výpovědi. Atmosféra ulic, vizualita města, kultura odívání. Otisk
doby na konkrétním místě a v konkrétním čase.

           Celý projekt má dvě základní větve či roviny. Tu první
představuje již nastíněný model zaznamenávání současných Teplic,
tedy portréty obyvatel a sbírání stručných informací včetně
vzkazů a výpovědí, často vztahujících se určitým způsobem k
samotnému městu. Důležitou součástí jsou rovnež syrové filmové
záběry z ulic. Tato rovina je moderovaná, produkovaná konkrétní-
mi tvůrci.

           Druhou větev pak představuje minulost v Teplicích, tedy
sběr dostupných archivních a historických materiálu z dob dřívěj-
ších. Tato sekce s názvem My byli Teplice je otevřená a přispěvate-
lem do ní se muže stát téměr kdokoli. Většina z Vás totiž jistě
disponuje starými fotografiemi příbuzných, kamarádů či známých.
Právě pro takové materiály je tato část projektu určena. Neváhejte
proto, zkuste zapátrat a zapojit se.
           Za celým projektem stojí skupina různorodých osob, které
se věnují rozličným disciplínám. Fotograf, filmaři, designéři,
programátor, organizátoři kulturního dění. Svým způsobem tak
projekt My Teplice navazuje na některé další místní projekty a
aktivity, ať už jde o mapování teplické historie v rámci projektu
Teplitz-Schonau, kulturně orientované snahy iniciativy Platforma B
a další místně specifické aktivity. Důležitým momentem v rámci
celého projektu je rovnež aspekt propojení místních rozličně
orientovaných tvůrčích buněk a spojení sil v rámci zcela konkrét-
ních dokumentárních snah, které snad budou teprve v čase
budoucím s řádnou vážností doceněny.
Platforma B                        Karel Janeček